Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Ας μιλήσουμε για τη Διγλωσσία..

Η διγλωσσία περιγράφει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλάει ή/και να καταλαβαίνει δύο ή περισσότερες γλώσσες. Πρόκειται για αυτές τις γλώσσες που το παιδί ακούει καθημερινά στο οικογενειακό του περιβάλλον. Ένα παιδί χαρακτηρίζεται δίγλωσσο ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του σε κάθε γλώσσα (δηλαδή αν σε μια είναι καλύτερο ή στην άλλη). Η διγλωσσία δεν είναι διαταραχή, αλλά περιγράφει τη γλωσσική ικανότητα ενός ατόμου. Επομένως δεν πρόκειται για μια διαγνωστική ταμπέλα που το παιδί "κουβαλάει". Τέλος, η διγλωσσία ποτέ δεν προκαλεί επικοινωνιακή διαταραχή.

Υπάρχουν διάφοροι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν πώς ένα παιδί γίνεται δίγλωσσο. Παρακάτω αναφέρονται:

Ταυτόχρονη Διγλωσσία (simultaneous bilingualism): Όταν το παιδί εκτίθεται ταυτόχρονα σε 2 ή περισσότερες γλώσσες από τη γέννηση του ή από πολύ μικρό σε ηλικία.

Συνεχιζόμενη Διγλωσσία (sequential bilingualism): Όταν το παιδί εκτίθεται σε μια επιπρόσθετη γλώσσα, ύστερα από την κατάκτηση της μητρικής γλώσσας.

Αρμονική Διγλωσσία (balanced bilingualism): Όταν το παιδί μιλάει όλες τις γλώσσες του εξίσου καλά.


Διγλωσσία και Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI)

1. Η Διγλωσσία δεν προκαλεί ούτε οδηγεί σε Ειδ. Γλωσσική Διαταραχή.

2. Αντίθετα, η Ειδ. Γλωσσική Διαταραχή είναι πιθανό να επηρεάσει τόσο ένα δίγλωσσο παιδί όσο και ένα μονόγλωσσο.

3. Για να δοθεί μια ολοκληρωμένη και έγκυρη λογοθεραπευτική διάγνωση -σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα λόγου- ο λογοθεραπευτής θα πρέπει να αξιολογήσει όλες τις γλώσσες που μιλάει το παιδί. Για παράδειγμα, ένα παιδί που έχει μητρική γλώσσα την ισπανική, αλλά ο πατέρας μιλάει την ελληνική, θα πρέπει να έχει δυσκολίες και στις δύο για να πούμε ότι εμφανίζει γλωσσική καθυστέρηση ή κάποια άλλη διαταραχή.


Να θυμάστε ότι:

• Όταν η μητρική γλώσσα των γονέων και συνεπώς του παιδιού είναι διαφορετική από τη γλώσσα που ομιλείται στη χώρα που κατοικούν τότε οι γονείς χρειάζονται περισσότερη υπομονή και το παιδί μεγαλύτερη υποστήριξη.

• Υπάρχει το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν δυσκολίες στο σχολείο αλλά γύρω στην ηλικία των 5 ετών το παιδί θα καταφέρει να προσαρμοστεί και να φτάσει το επίπεδο των συνομηλίκων του.

• Τα δίγλωσσα παιδιά δεν μπερδεύονται όταν μαθαίνουν 2 ή περισσότερες γλώσσες, διότι ο εγκέφαλος αποθηκεύει με τέτοιο τρόπο τις πληροφορίες, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση.

www.mother.gr

Ειρήνη Γιαμούκη
Λογοθεραπεύτρια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου